Telefon: +420 226 800 800 |  e-mail:  info@dlouhy-ita.eu

CZ

DLOUHÝ I.T.A. CZ s.r.o.  
Jinonická 805/57   
150 00  Praha 5

tel:  +420 257 216 955-6
fax: +420 257 216 957

IČO: 28498712 
DIČ: CZ28498712
Firma je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 146026.

SK

DLOUHÝ I.T.A. s.r.o.
Pod Hradiskom 9
010 04  Žilina

tel: +421 41 7234 370, 2
fax: +421 41 7234 371

IČO: 36386871
IČ DPH: SK2020103646
Firma  je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 11729/L.

SAMSON AG, Weismüllerstraß 3, D-60314 Frankfurt am Main
http://www.samson.de

web design:  Richard Bakeš richard.bakes@gmail.com