Regulace průmyslových procesů

Výhradní zastoupení výrobce SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku od roku 1990.

DLOUHÝ I.T.A. s.r.o. se sídlem v Žilině založena v r. 1999 z důvodu lepší operativnosti na slovenském trhu.

Firma DLOUHÝ I.T.A. CZ vznikla rozdělením společnosti Libor DLOUHÝ – DLOUHÝ I.T.A. na dvě části. Téměř po dvaceti letech společného fungování se s ohledem na odlišné potřeby zákazníků ukázala být nezbytnou diferenciace na samostatné právní subjekty dle dosavadních oblastí působnosti – realizace investičních celků v energetice a aplikace regulačních prvků v technologicky náročných provozech.

Firma DLOUHÝ I.T.A. CZ s.r.o. má zavedený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.